RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Jавни позив за доделу бесповратних средстава фонда за заштиту животне средине за помоћ рециклажној индустрији у Републици Србији

Програм/пројекат: Jавни позив за доделу бесповратних средстава фонда за заштиту животне средине за помоћ рециклажној индустрији у Републици Србији

Институција која објављује конкурс: Фонд за заштиту животне средине

Тема конкурса (циљеви/приоритети): Предмет позива је додела бесповратних средстава Фонда за заштиту животне средине за помоћ рециклажној индустрији у Републици Србији.

Кандидати: Бесповратна средства додељују се правним лицима -оператерима постројења за управљање отпадом који поседују важећу интегралну дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада на територији Републике Србије, издату од стране министарства надлежног за послове заштите животне средине или надлежног органа аутономне покрајине.Бесповратна средства додељују се за:

1) подизање ефикасности постојећих капацитета за прераду отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе· (у даљем тексту: рециклажни капацитети) и

2) изградњу сакупљачких центара и постројења за управљање отпадом.

Средства не могу бити употребљена за исплату личних доходака и других принадлежности, јавне кампање и маркетинг. Сакупљачки центари и постројења за управљање отпадом морају бити израђени у складу са типским идејно-техничким решењем центара за сакупљање и постројења за управљање отпадом на територији Републике Србије, које се преузима од Фонда. Захтеви за доделу бесповратних средстава за помоћ рециклажној индустрији са документацијом достављају се на адресу: Фонд за заштиту животне средине, Београд, др Ивана Рибара 91, са назнаком: „Захтев за доделу бесповратних средстава за помоћ рециклажној индустрији“. Захтеви уз које није достављена документација из тачке 3. овог позива неће се разматрати.

Финансирање: По овом позиву Фонд ће у 2010. години доделити бесповратна средства до укупног износа од· 100.000.000,00 динара. Појединачном опаратеру постројења који поседују интегралну дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада бесповратна средства се додељују највише до износа од 20.000.000,00 динара.

Услови за конкурисање: Одлуку о додели бесповратних средстава Фонда за заштиту животне средине за помоћ рециклажној индустрији у Републици Србији доноси Управни одбор Фонда. Одлуком Управног одбора утврђује се износ и намена додељених средстава, а на основу Плана коришћења средстава. На основу одлуке Управног одбора Фонд и корисник средстава закључују уговор.Пре закључења уговора Корисник средстава обавезно доставља меницу на износ додељених средстава са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења за наменско коришћење додељених средстава. Одлука о додели средстава доноси се у року од 30 дана од пријема уредног захтева. Додељена средства преносе се на рачун корисника у року од 15 дана по потписивању Уговора и достављању менице. Корисник средстава дужан је да до 31.01.2011. године достави извештај о утрошку додељених средстава.

Обавезна документација:

 • Захтев за доделу бесповратних средстава за помоћ рециклажној индустрији са планом коришћења средстава (на обрасу у прилогу)
 • интегрална дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада на територији Републике Србије издату од стране министарства надлежног за послове заштите животне средине или надлежног органа аутономне покрајине;
 • решење о упису у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре;
 • статут или акт о оснивању;
 • решење о утврђивању пореског идентификационог броја (ПИБ);
 • обавештење о разврставању привредног друштва;
 • ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец;
 • изјава о повезаним лицима на приложеном обрасцу;
 • финансијски извештај за претходне две године (биланс стања, биланс успеха статистички анекс (уколико је предузеће разврстано као мало); Уколико је предузеће разврстано као средње или велико неопходно је доставити још и извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај;
 • оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим рачунима за претходну и текућу годину, посебно по годинама, динарски и девизни;
 • референтну листу у области управљања отпадом за последње две године (описати досадашња искуства на пословима сакупљања, транспорта и третмана отпада, односно на пословима производње и инсталирања опреме за третман отпада);
 • уколико се захтев односи на изградњу сакупљачких центара и постројења за управљање отпадом обавезно се доставља и техничка документација израђена у складу са типским идејно-техничким решењем центара за сакупљање и постројења за управљање отпадом на територији Републике Србије.

Рок за пријаву: Позив је отворен до расподеле средстава из тачке 1. став 3. а најкасније до 31.12. 2010. године.

Извор информације: Фонд за заштиту животне средине

Контакт: Фонд за заштиту животне средине, Биљана Вукићевић, 011/2169-368, 011/22-77-442, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на 23. Међународном сајму привреде у Мостару, Босна и Херцеговина закљученог дана 24.01.2020. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.08.2019. године, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ
у Мостару, Босна и Херцеговина

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 23. Међународном сајму привреде који ће се одржати у Мостару, Босна и Херцеговина, у периоду од 31. марта до 4. априла 2020. године.
 

Избор из вести

OBAVEŠTENJE

Poštovani klijenti i saradnici,

Usled novonastale situacije u Srbiji i imajući u vidu proglašenje pandemije od strane Svetske zdravstvene organizacije i vanrednog stanja u zemlji, RRA "Zlatibor" d.o.o. uvodi mere predostrožnosti te odlaže sve planirane aktivnosti vezane za održavanje skupova, radionica, promocija, sastanaka i drugih vidova okupljanja.

Zaposleni u Agenciji će nastaviti da pružaju informacije i podršku svim zainteresovanima putem elektronske pošte.

Kontakt mail: office@rrazlatibor.rs,

Kontakt osobe:
Violeta Marković
mail:violeta.markovic@rrazlatibor.rs,
tel: 065 8230651
Ana Stefanović
ana.stefanovic@rrazlatibor.rs
tel: 065 9230859

 

Тренутна посета

Имамо 221 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Jавни позив за доделу бесповратних средстава фонда за заштиту животне средине за помоћ рециклажној индустрији у Републици Србији