RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години

Рок за пријаву: среда, 01. октобар 2014.

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РСˮ, број 110/13) и Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 27/14) Република Србија Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години за меру суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката

Меру суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката у 2014. години, спроводи Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру мере суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката у 2014. години:

1.1. Корисници бесповратних средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе.

1.2.Намена бесповратних средстава
Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој, који су јединицама локалне самоуправе одобрени на јавном конкурсу код домаћег или међународног донатора.
Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:
1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл);
Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријски паркови, бизнис инкубатори.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) регенерација браунфилд локација;
4) успостављање и/или унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) урбано-рурални пројекти;
7) побољшање општинских услуга кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.

1.3.Услови за добијање средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
4) да су потписали уговор са представницима домаћег или међународног донатора пре подношења пријаве Министарству.

1.4.Финансијски оквир
Бесповратна средстава се додељују у складу са наменом средстава на следећи начин:
Министарство ће у одређеном проценту суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, а који не може прећи износ од 2.500.000,00 динара, без пореза на додату вредност  и то у зависности од нивоа развијености на следећи начин:
1) до 40% оправданих трошкова за девастиране јединице локалне самоуправе без пореза на додату вредност;
2) до 35% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из треће и четврте групе, без пореза на додату вредност;
3) до 20% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из прве и друге групе без пореза на додату вредност.
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се Уредба о утврђивања степена развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 62/13) до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.
Све активности које буду одобрене за суфинансирање морају бити завршене до 30. јуна 2015. године.

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта: трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.
Министарство неће суфинансирати учешће јединица локалне самоуправе у пројектима који су већ суфинансирани од стране Министарства у 2012, 2013. и 2014. години.

1.5.Неопходна документација за пријављивање
Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева:
1) правилно попуњен пријавни формулар - Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3)оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) - Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта - Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средства за суфинансирање пројекта - Образац број 4;
7) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2013. године, а уговор потписан најраније 1.јануара 2013. године а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе, са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на ЦД-у;
8) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

2.Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Влајковићева 10, 11000 Београд. Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само копиран.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив - мерa суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката са назнаком НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив, пријавни формулар, Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години и сви потребни обрасци су доступни на интернет страни Министарства на адреси www.mrrls.gov.rs и нa интернет страни Националне агенције на адреси  www.narr.gov.rs.

Jaвни позив ће бити отворен до 1. октобра 2014. године односно док се не утроше расположива средства.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству позивом на следеће бројеве телефона: 011/333-4165 Милица Адамовић, 011/333-4175 Јованка Јовановић, или имејлом на електронску адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Пратећу документацију можете наћи на овде.

Избор из конкурса

Јавни позив за учешће на међународном сајму SIAL у Паризу

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на једном од најзначајнијих међународних сајмова прехрамбене индустрије „SIAL“ који се одржава у Паризу, Француска, у периоду од 18. до 22. октобра 2020. године.
 

Избор из вести

Пројекат Јавна својина за развој јавног сектора, промотивни видео

У циљу промоције пројектних резултата и значаја одговорног и ефикасног управљања јавном имовином града Ужица и општине Бајина Башта у оквиру пројекта "Јавна својина за развој јавног сектора", израђен је први промотивни спот.

Пројекат "Јавна својина за развој јавног сектора", који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Спот можете погледати овде.

 

Тренутна посета

Имамо 251 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години