RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 4

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Опис послова/пројектни задатак

Предмет задатка: Идентификација и одабир ланаца вредности

1. Историјат
Национална агенција за регионални развој (НАРР) је једна од главних владиних институција надлежних за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (скраћено: МСПП)у Србији. Од 2001. године НАРР је један од главних „стејкхолдера“ (заинтересованих страна, релевантних институција), као институција која имплементира разне програме намењене подршци и развоју сектору МСПП у Србији. У периоду 2001.-2009. НАРР је пословала као Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (РАМСПП); на основу одредби новог Закона о регионалном развоју који је усвојен 2009. године, РАМСПП је трансформисана у НАРР, при чему је добила шире надлежности. Сектор МСПП је тиме постао један од три стуба надлежности Агенције, док су друга два стуба надлежности везани за послове регионалног развоја и инфраструктурних пројеката финансираних из буџета Републике Србије.

Током читавог периода постојања НАРР/РАМСПП (у даљем тексту се Агенција наводи као НАРР), ова институција је имплементирала различите програме и пројекте који имају за циљ подршку МСПП сектору у Србији, како финансијску, тако и нефинансијску.
Упоредо са свим наведеним, НАРР учествује у бројним међународним пројектима и програмима, како билатералним, тако и мултилатералним, што је ојачало Агенцијске ресурсе и успоставило чврсту структуру способну да имплементира све облике подршке и уопштено сарадње, са нагласком на међународној сарадњи.

Имајући у виду све наведено, Влада Сједињених Америчких Држава, желећи да подржу развој приватног сектора у Србији („PSD-Private Sector Development“) кроз агенцију „УСАИД- USAID“, успоставила је сарадњу са НАРР. Као резултат овог настојања Владе САД, нови пројекат развоја приватног сектора је израђен у блиској сарадњи НАРР и „USAID“, са намером да подржи оснивање и развој приватног бизниса у 12 градова и општина јужне и југозападне Србије (Лесковац, Врање, Бујановац, Прешево, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Пријепоље, Прибој, Нова Варош).
Предивиђено је да се кроз овај четворогодишњи Пројекат више од 250 потенцијалних предузетника и МСПП из горе наведених градова и општина подржи кроз разноврсне обуке, саветодавне (консалтинг) и менторинг активности. Од овога броја потенцијалних корисника, одређени број ће такође имати могућност да користи бесповратна финансијска средства (грантове), као и новчана средства за увођење стандарда квалитета.

У имплементацију Пројекта НАРР ће укључити акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА), које су надлежне за подручје предметних 12 градова и општина где се Пројекат реализује и то: АРРА „Златибор“ из Ужица, АРРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа из Лесковца и Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева, као и Регионалну агенцију за развој МСПП из Врања. Поред активности за чију имплементацију ће наведене агенције бити надлежне, за одређене активности ће бити потребна помоћ спољних стучњака (експерата), који ће повремено бити ангажовани.

2. Делокруг рада
Пре почетка имплементације подршке МСПП сектору, а за време припреме обука, саветодавних (консалтинг) услуга и менторинга, када ће бити реализован поступак одабира корисника Пројекта, неопходно је идентификовање и одабир вредносних ланаца. Такође, у овој фази је важно мапирати радне капацитете и вештине људских ресурса у одабраним ланцима вредности, што ће као резултат имати идентификацију потреба циљне групе. Све прикупљене информације у вези са реализацијом ове активности треба сакупити у један документ, који ће пружити потпуну информацију у вези са циљном групом. Овај документ-извештај ће бити подлога за будуће активности и подршку ланцима вредности.

Како би се остварили ови циљеви, односно постигли поменути резултати, следеће активности би требало да буду реализоване;
1. Ланци вредности идентификовани и одабрани (селектовани);
2. У селектованим ланцима вредности мапирана постојећа радна снага и њихове вештине (спроведено истраживање-анализа, на основу упитника који ће бити достављен испитаницима);
3. Идентификоване потребе циљне групе;
4. Индентификовани раскораци (размимоилажења, „гепови“) између постојеће и тражене радне снаге (људских ресурса), као и тражених знања и вештина;
5. Припремљен извештај у вези са проценом потреба ланаца вредности, као резултат спроведеног истраживања.

3. Пројектни задатак
• Припрема нацрта садржаја/агенде за истраживање-анализу;
• Припрема нацрта упитника;
• Разматрање нацрта докумената са НАРР и USAID, како би се прибавило одобрење за почетак реализације истраживања-анализе;
• Припрема првог нацрта Извештаја, како би НАРР проследио коментаре и препоруке на документ;
• Обезбеђење коначне верзије Извештаја за НАРР и USAID.

4. Стручна квалификација
• Диплома факултета;
• Радно искуство у МСПП сектору дуже од три године;
• Искуство у раду на донаторским пројектима (посебно на УСАИД пројектима) ће се сматрати као предност;
• Активно знање енглеског језика.

5. Временски оквир реализације
За активности представљене у овом документу у делу “2. Делокруг рада“:

1. Ланци вредности идентификовани и селектовани:
• 2 стручњака/експерта;
• Од  21. априла до 09. маја  2014. у трајању од 3 седмице;
• Укупан број дана ангажовања за ову активност је 15.

2.У селектованим ланцима вредности мапирана постојећа радна снага и њихове вештине (спроведено истраживање-анализа, на основу упитника који ће бити достављен испитаницима):
• 4 стручњака/експерта;
• Од 01. маја до 13. јуна 2014. у трајању од 6 седмица;
• Укупан број дана ангажовања за ову активност је 30.

3. Идентификоване потребе циљне групе:
• 4 стручњака/експерта;
• Од 02. јуна до 04. јула 2014. у трајању од 5 седмица;
• Укупан број дана ангажовања за ову активност је 21.

4. Индентификовани раскораци (размимоилажења; „гепови“) између постојеће и тражене радне снаге (људских ресурса), као и тражених знања и вештина:
• 4 стручњака/експерта;
• Од  07. јула до 31. јула  2014. у трајању од 3 седмице;
• Укупан број дана ангажовања за ову активност је 15.

5. Припремљен извештај у вези са проценом потреба ланаца вредности, као резултат спроведеног истраживања: припрема извештаја на основу горе наведених активности.

6. Документи који се предају НАРР на крају ангажовања/уговора
На крају ангажовања, извођач/и (консултант/и) је/су у обавези доставити материјале у наставку, у електронском облику:
• Извештај (на српском језику);
• Резиме извештаја на енглеском језику, не краћи од 5 страна А-4 формата.

Носилац ауторских права на израђеном материјалу је НАРР.

7. Пријављивање
Заинтересовани кандидати (консултанти) се позивају да одговоре, тачније да доставе своју понуду за реализацију предметних услуга.
Кандидати достављају следећа документа на српском и енглеском језику:
• Радна биографија;
• Нацрт агенде/садржаја активности;
• Нацрт Упитника;
• Референтну листу клијената са реализованим активностима у последњих 5 година;
• Оквирни списак ланаца вредности који би били контактирани у случају одабира и доделе послова;
• Процена трошкова у бруто износу, за укупан број дана ангажовања, као и процена трошкова у бруто износу по ставкама/активностима појединачно.

(Трошкови који могу настати ван побројаних активности, у случајевима припрема понуде, преговарања, потписивања уговора итд., нису признати и не могу бити плаћени)

Наведени период реализације активности је оквиран и може бити подложан мањим одступањима.

Напомена:

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Пријаве се достављају једној од акредитованих регионалних развојних агенција, електронски, на доле наведене „е-mail“ адресе:
1. АРРА Златибор - Регионална развојна агенција „Златибор“; Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице;  Тел: 031/523-065, 031/510-098; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
2. АРРА Нови Пазар - Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА; Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар;  Тел: 020/332-700, 317-551; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
3. АРРА Краљево - Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа; Адреса: Цара Душана 49, Краљево;  Тел: 036/397-777; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
4. АРРА Лесковац - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа; Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац;  Тел: 016/315-0115; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на 23. Међународном сајму привреде у Мостару, Босна и Херцеговина закљученог дана 24.01.2020. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.08.2019. године, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА 23. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ
у Мостару, Босна и Херцеговина

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 23. Међународном сајму привреде који ће се одржати у Мостару, Босна и Херцеговина, у периоду од 31. марта до 4. априла 2020. године.
 

Избор из вести

BESPLATNE OBUKE

Regionalna razvojna agencija Zlatibor (RRA u daljem tekstu) doprinosi održivom socio ekonomskom razvoju i stabilnosti Zlatiborske oblasti, podsticanjem konkurentnih zajednica pogodnih za život, rad i poslovanje, primenom strateškog planiranja, promocijom pogodnog poslovnog okruženja, marketingom teritorije i realizacijom razvojnih inicijativa zajednice. RRA Zlatibor je otvorena i kreativna organizacija koja kontinuirano ohrabruje članove svog tima da preuzimaju odgovornost, prepoznaju neuspeh i uče iz njega.

U cilju da se u gradu Užicu i Zlatiborskom regionu podstakne razvoj informatičke industrije RRA je uz podršku grada Užica i Ministarstva za Inovacije osnovala Regionalni inovacioni startap centar (RISC) u Krčagovu u okviru bivše kasarne. Objekat se nalazi iza Lidl-a u ulici Miloša Obrenovića 1. Radi lakšeg snalaženja možete pronaći RISC na mapi na početnoj strani sajta (link: rishubuzice).

Jedan od načina pokretanja razvoja IT sektora jeste i niz kurseva tj. obuka kroz koje će se polaznici upoznati sa savremenim tehnologijama i po završenom kursu dobiti šansu da se zaposle bilo kao freelancer-i ili u nekoj od kompanija koje trenutno posluju u RISC-u.

Polaznicima su obezbeđeni predavači, radni prostor, računari, pristup Internet-u.
 

Тренутна посета

Имамо 485 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 4