RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Сет уредби Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде

Институција која објављује конкурс: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије је у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09), објавила сет уредби намењених физичким и правним лицима и предузетницима који се баве различитим видовима пољопривредне производње.

Потпуније информације за учешће на конкурсима можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, док на овим страницама дајемо краћи преглед истих.

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћака, винове лозе, хмеља и линцуре за 2012. годину

Овом Уредбом се уређују услови и начин коришћења подстицајних средстава за подизање производних засада воћака и линцуре и производних засада са наслоном винове лозе и хмеља (у даљем тексту: производни засади), за 2012. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства користе се за накнаду трошкова плаћених садница воћака, винове лозе, хмеља и линцуре, за накнаду трошкова у вези са специфичности услова у којима се заснива производни засад, као и за накнаду трошкова набавке и постављања наслона (коље, стубови, жица, анкери и друго) код засада винове лозе и хмеља, а код засада винове лозе са сортом Прокупац гајене на традиционалан начин подстицајна средства користе се за накнаду трошкова плаћених садница и набавку коља.

Право на коришћење подстицајних средстава има:

 

 1. физичко лице - носилац регистрованог и активног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво које је разврстано као мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија
 4. земљорадничка задруга
 5. научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква

 

Лица из става 1. овог члана право на коришћење подстицајних средстава имају ако:

 1. су према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) измирила доспеле преузете обавезе по основу прописа којима се уређују мере за подстицање развоја пољопривредне
 2. производње
 3. су до подношења захтева измирила прописане доспеле порезе и друге јавне дажбине за 2011. годину
 4. су производне засаде подигла:
 5. -у јесен 2011. године, у пролеће 2012. године, у пролеће 2011. године, за производне засаде подигнуте на манастирском или црквеном земљишту, у лето 2012. године, за производне засаде јагоде

 

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години

Овом Уредбом се уређују услови и начин коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години (у даљем тексту: средства за регресирање осигурања).

Право на коришћење средстава за регресирање осигурања животиња и површина под биљним културама пријављеним у 2012. години има физичко лице - носилац пољопривредног газдинстава које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и које је у активном статусу. Носилац пољопривредног газдинства из ове Уредбе има право на коришћење средстава за регресирање осигурања у износу од 40% од висине премије осигурања без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања, ако је код друштва за осигурање осигурао:

 1. животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава
 2. усеве и плодове од ризика умањења приноса
 3. расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава

Ако је на основу Уредбе о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. Години  премија осигурања плаћена од стране Министарства пољопривреде, трговине шумарства и водопривреде та полиса осигурања не може бити основ за остваривање ових подстицаја.

Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања подноси се Министарству финансија - Управа за трезор  од 15. јуна до 31. октобра 2012. године, према месту уписа пољопривредног газдинства у Регистар.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу - Захтев за исплату средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уз захтев из члана 4. ове уредбе подноси се оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра 2011. године до 31. октобра 2012. године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Уредбу о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку руралном развоју кроз инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 2012. години

Овом уредбом утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за подршку руралном развоју кроз инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве производњом и пласманом воћа, грожђа, поврћа, гајених врста печурака и цвећа у 2012. години (у даљем тексту: подстицаји).

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве производњом и пласманом воћа и грожђа, у виду набавке нове опреме и механизације, и то за:

 1. набавку опреме и механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћака и винове лозе
 2. набавку oпреме и механизације за заштиту од болести, штеточина, корова, града и ниских температура
 3. набавку oпреме и механизације за наводњавање воћа и грожђа
 4. набавку oпреме и механизације за бербу воћа и грожђа
 5. набавку опреме, односно материјала за производњу воћа у заштићеном простору
 6. набавку опреме за прање, калибрирање, класирање, сортирање, избијање, полирање, паковање и чување воћа и грожђа

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве производњом и пласманом поврћа,гајених врста печурака (у даљем тексту: печурака) и цвећа, у виду набавке нове опреме и механизације, и то за:

 1. набавку oпреме и механизације за сетву и садњу поврћа, печурака и цвећа
 2. набавку oпреме и механизације за заштиту од болести штеточина, корова, града и ниских температура поврћа и цвећа
 3. набавку oпреме и механизације за наводњавање поврћа и цвећа
 4. набавку опреме и механизације за бербу поврћа и обликовање украсног биља
 5. набавку опреме, односно материјала за производњу поврћа, печурака и цвећа у заштићеном простору и у објектима за производњу печурака
 6. набавку нове опреме за прање, калибрирање, класирање, сортирање, полирање, паковање, чување и везивање поврћа, печурака и цвећа

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овом уредбом, имају:

 1. физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинства
 2. земљорадничка задруга
 3. удружење грађана

 

Избор из конкурса

Јавни позив за учешће на међународном сајму SIAL у Паризу

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на једном од најзначајнијих међународних сајмова прехрамбене индустрије „SIAL“ који се одржава у Паризу, Француска, у периоду од 18. до 22. октобра 2020. године.
 

Избор из вести

Представљање RеТex пројекта на Форуму градова и регија у Пољској

Од 4. до 6. јуна у граду Рзесзов (Пољска) одржан је Форум градова и регија – међународна конференција коју је организовало Министарство за инвестиције и развој Републике Пољске.

Главне теме Форума биле су прекогранична и територијална сарадња и улога локалних самоуправа у подстицању регионалног и локалног развоја. Део сесије у оквиру Форума организован је у сарадњи са мрежом НАЛАС – Мрежа удружења локалних власти југоисточне Европе.
 

Тренутна посета

Имамо 265 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Сет уредби Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде