Example of Section Blog layout (FAQ section)

Оснивачи

 • PDF

Град Ужице


Опште удружење предузетника града Ужица


Општина Ариље


Општина Бајина Башта


Општина Нова Варош


Општина Пожега


Општина Прибој


Општина Пријепоље


Општина Чајетина


Општина Косјерић

Last Updated on Friday, 13 January 2012 13:47

Наша мисија

 • PDF

Регионална развојна агенција Златибор – организација заснована на знању и катализатор процеса социо-економског развоја Златиборске области.

Мисија РРА Златибор је да допринесе одрживом социо-економском развоју и стабилности Златиборске области, подстицањем конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање, применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива заједнице.

РРА Златибор иницира и омогућава одрживо регионално партнерство одговорних и отворених носилаца социо-економског развоја Златиборске области. Професионалном подршком у анализама, консултацијама са интересним групама и дискусијама, помаже у креирању приоритета и примени мера регионалног развоја.

РРА Златибор подржава регионално партнерство у креирању и ревидирању Регионалне развојне стратегије истраживањем, анализирањем и поређењем информација релевантних за њену израду и праћење.  РРА Златибор надгледа и вреднује спровођење Регионалне развојне стратегије, иницира њено ревидирање, припрема студије изводљивости, предлоге пројеката, покреће грант схеме, припрема извештаје.

Регионална развојна агенција Златибор је отворена и креативна организација која континуирано охрабрује чланове свог тима да преузимају одговорност, препознају неуспех и уче из њега.

Last Updated on Tuesday, 15 March 2011 14:28

Циљеви

 • PDF
 • континуирана сарадња са партнерима на регионалном, националном и међународном нивоу
 • израда, ажурирање и имплементацију интегрисане Регионалне развојне стратегије
 • системски развијен рационалан приступ обезбеђивању средстава за имплементацију развојних
 • пројеката и реализацију развојних приоритета из локалних, националних и међународних извора
 • развијени инфраструктурни развојни пројекти из сектора: заштита животне средине, социјална и економска инфраструктура у складу са СЛАП методологијом
 • развијени пројекти у складу са дефинисаним приоритетима Регионалне стратегије развоја,ојачани капацитети оснивача и других заинтересованих страна за активно учешће у стратешком приступу како регионалном, тако локалном развоју, а у складу са националним развојним плановима, секторским политикама и принципима ЕУ
 • развој нових и постојећих малих и средњих предузећа и предузетништва у Области

Last Updated on Tuesday, 15 March 2011 14:32

Организациона структура

 • PDF

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 11:46

Who's Online

We have 145 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Section Blog О нама