Потписан протокол о сарадњи

22. фебруара потписан је протокол о сарадњи између ЈП Електропривреда Србије, конпаније Дунав осигурање АДО и општине Чајетина поводом производње електричне енергије из обновљивих извора.
Циљ потписивања овог протокола је остваривање дугорочне пословне сарадње која ће довести до изградње и експлоатације електране изграђене у складу са нормативима и стандардима утврђеним позитивним прописима, која је намењена за производњу електричне енергије из природних обновљивих извора на начин који је квалификује као „повлашћеног произвођача енергије“.

Ова активност је у складу са стратегијом дугорочног развоја општине  и заштите животне средине.

You are here Општински кутак Општина Чајетина Потписан протокол о сарадњи