Процес ревизије Програма развоја општине 2008-2015.

Процес ревизије Програма развоја општине Ужице 2008-2015. као важећег стратешког документа града Ужица, настављен је организацијом прве радионице тематских радних група, одржаном у свечаној сали градске куће, 24. фебруара 2011. Oвај процес се реализује кроз програм MSP IPA 2007.

Тематске радне групе формиране за секторе: економија, инфраструктура и животна средина, друштвени развој и управљање имале су задатак да кроз SWOT-анализу размотре: снаге, слабости, шансе и претње града Ужица, а потом и да дефинишу листу ужих приоритета у оквиру тематских области.

Широка партиципација представника јавног и цивилног сектора са територије града Ужица, која је обезбеђена на почетку самог процеса је у служби добијања што квалитетнијег стратешког документа, који ће бити добра основа за акционо планирање које треба да уследи током 2011. Велика посећеност радионици показала је значајну заинтересованост кључних актера развоја за учешће у процесу, што је свакако гарант његовог успеха.

Who's Online

We have 146 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Општински кутак Град Ужице Процес ревизије Програма развоја општине 2008-2015.