Започет процес реформе стамбене политике

Град Ужице је отпочео процес реформе стамбене политике, која је дефинисана као једна од приоритетних области за развој града.

На основу Меморандума о разумевању, потписаног 15. децембра 2010. године између Града Ужица и Програма подршке општинама ИПA 2007 – Добра управа, планирање и пружање услуга, који финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи ГТЗ-ИС у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) и Министарством за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС), приступило се изради секторског плана за становање - Градске стамбене стратегије ( ГСС). Израда Градске стамбене стратегије је први у низу корака, који ће омогућити да се успоставе инструменти подршке градским одлукама које ће изаћи у сусрет потребама грађана.

ГСС има за циљ да успостави нови модел планирања у области задовољења стамбених потреба грађана, који ће омогућити да се на рационалан и ефикасан начин користе постојећи ресурси и дефинишу правци за њихово даље унапређење.

У вези са тим, 01. марта ће бити одржан састанак у Великој сали градске куће, на ком се очекује учешће свих заинтересованих актера у процесу израде Стратегије.

You are here Општински кутак Град Ужице Започет процес реформе стамбене политике