Припремљен предлог за оснивање јавног предузећа „Поникве“

Градско веће је на седници, одржаној 11. фебруара, утврдило предлог одлуке о оснивању јавног предузећа „Поникве“.

ЈП „Поникве“ формира се на основу уговора са републичком Дирекцијом за имовину по ком је град Ужице добио објекат аеродрома и око 500 ha земљишта на газдовање. Како Град, правно, не може да обавља ове послове, преузеће их ово будуће предузеће, те ће се бавити управљањем аеродромом и обављањем аеродромских услуга.

Више информација можете пронаћи на интернет страници: http://www.graduzice.org/PRIPREMLJEN_PREDLOG_ZA_JAVNO_PREDUZECE_PONIKVE-1-1-1539

You are here Општински кутак Град Ужице Припремљен предлог за оснивање јавног предузећа „Поникве“