Усвојен План капиталних инвестиција

Скупштина града Ужица је на седници одржаној 29.12.2010. године донела одлуку о усвајању програмског документа План капиталних инвестиција 2010 – 2015.

Овај документ припремило је Одељење за локални економски развој и Комисија за План капиталних инвестиција у сарадњи са представницима органа Градске управе, буџетским корисницима, јавним предузећима, установама и другим субјектима друштвеног живота.План је израђен по узору на материјале и моделе USAID-a и Urban Института.

Овакав свеобухватан инвестициони план омогућиће системски приступ планирању капиталних инвестиција и тако допринети бољем искоришћењу капацитета локалног буџата и бољи приступ спољашњим изворима финансирања ове локалне самоуправе.
Као резултат очекује се и развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и отварање могућности за спровођење главних стратегија Града.

You are here Општински кутак Град Ужице Усвојен План капиталних инвестиција