Усвојен План капиталних инвестиција

Скупштина града Ужица је на седници одржаној 29.12.2010. године донела одлуку о усвајању програмског документа План капиталних инвестиција 2010 – 2015.

Овај документ припремило је Одељење за локални економски развој и Комисија за План капиталних инвестиција у сарадњи са представницима органа Градске управе, буџетским корисницима, јавним предузећима, установама и другим субјектима друштвеног живота.План је израђен по узору на материјале и моделе USAID-a и Urban Института.

Овакав свеобухватан инвестициони план омогућиће системски приступ планирању капиталних инвестиција и тако допринети бољем искоришћењу капацитета локалног буџата и бољи приступ спољашњим изворима финансирања ове локалне самоуправе.
Као резултат очекује се и развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и отварање могућности за спровођење главних стратегија Града.

Who's Online

We have 167 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Општински кутак Град Ужице Усвојен План капиталних инвестиција