„FP7“ Седми оквирни програм за истраживања и развој

Институција која објављује конкурс: Европска унија 

Тема конкурса: Седми оквирни програм за истраживање и технолошки развој (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7) је највећи истраживачки и развојни програм Европске уније и основни је механизам финансирања истраживања у периоду од 2007. до 2013. године. Седми оквирни програм има за циљ да допринесе испуњењу циљева Лисабонске стратегије и развоју економије Европске уније као најдинамичније, светски конкурентне економије засноване на знању. Такође, ФП7 је основни инструмент за стварање јединственог Европског истраживачког простора (European Research Area – ERA).
FP7 је структурно подељен на четири основна програмска блока:
-       сарадња
-       људи
-       идеје
-       капацитети, а у контексту истраживања и технолошког развоја.

Кандидати: Учешће у „FP7“ могу да узму: истраживачке групе на универзитетима, истраживачки институти, појединачни истраживачи, мала и средња предузећа, велике компаније, као и остале владине, невладине и приватне организације и институције које се баве истрживачким радом.

Финансирање: Укупни буџет Седмог оквирног програма износи преко 50 милијарди евра.

Рок за пријаву: Зависи од одабраног програма. Крајњи рокови за предају пројеката можете погледати на интернет страници: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm .

Извор информација: Министарство за телекомуникације и информационо друштво. Више информација и потребну документацију можете преузети на интернет страници: http://www.mtid.gov.rs/projekti/fp7/

Who's Online

We have 723 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси „FP7“ Седми оквирни програм за истраживања и развој