Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенцијe за самозапошљавање у 2011. години

Институција која објављује конкурс: Национална служба за запошљавање

Тема конкурса: Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, а у циљу обављања новорегистроване делатности. Уколико се више незапослених лица, удружи у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара. Приоритет у додели субвенција утврђује се на основу оцене бизнис плана.

 

Кандидати: Незапослена лица пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање
Услови за конкурисање:
Право подношења захтева за доделу субвенције за самозапошљавање се остварује под условом да је лице:

-       пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање и

-       завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање сопственог посла

Документација за подношење захтева:

-       захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

-       доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;

-       писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Финансирање:
160.000,00 динара у једнократном износу

Рок за пријаву: Додела субвенција се спроводи до утрошка расположивих средстава за ову намену.


Извор информације: Национална служба за запошљавање, додатне информације о програму се могу добити у позивном центру НСЗ на телефон: 0800-300-301, интернет страници www.nsz.gov.rs и у свим организационим јединицама НСЗ.

Who's Online

We have 232 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенцијe за самозапошљавање у 2011. години