Подршка организацијама цивилног друштва

Институција која објављује конкурс:Делегација Европске уније  у Републици Србији

Тема конкурса : општи циљ конкурса је подршка цивилном друштву за укључивање у процес интеграције Србије у ЕУ. Специфични циљеви конкурса су:
1.     изградња социјалне кохезије и превазилажење дискриминације у српском друштву  путем промоције толеранције и културних  различитости
2.     активно учешће цивилног друштва у друштвено-економском развоју

Кандидати: прихватљиви кандидати за овај позив су непрофитне организације цивилног друштва, професионалне организације, културна и уметничка удружења, медијске асоцијације, организације које представљају актере друштвено економског живота (организације потрошача, студената, бизнис асоцијација), учесници на тржишту рада (удружења трговаца и послодаваца).
Услови за конкурисање:апликанти морају наступити у конзорцијуму састављеном од најмање две организације. Као партнери на пројекту могу се појавити образовне и културне институције на пројектима који се односе на Специфични циљ 1, и  локалне самоуправе на пројектима који се односе на Специфични циљ 2. Приоритети  у оквиру Специфичног циља 1 су:
-  анти-дискриминација и толеранција
-  културна разноликост и плурализам
У оквиру Специфичног циља 2,  приоритети су:
-   локални социо-економски развој
-  јавне политике и стандарди ЕУ на локалном нивоу за учешће на овом конкурсу неопходна је регистрација апликаната и партнера у PADOR базу податакаПредлоге пројеката на енглеском језику, у складу са захтевима датим у Упутству за апликанте и на прописаним обрасцима, доставити на адресу:

Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Procurement Unit 9th floor,
GTC 19 Avenue Building,
Vladimira Popovica 40/V,
11070 Belgrade, Serbia

Трајање пројекта: од 6 до 12 месеци
Финансирање: укупно расположиво 4 милиона ЕУР-а, од чега је 2 милиона ЕУР за Специфични циљ 1, односно 2 милиона ЕУР-а за Специфични циљ 2. Додељиваће се бесповратна помоћ од 50.000 до 150.000 ЕУР, уз обавезно учешће апликанта од најмање 10% до највише 50%.

Рок за пријаву: 10. март 2011. године
Извор информације: Делегација Европске уније,
Контакт: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Одговарајућу документацију можете преузети у секцији Преузми.

Who's Online

We have 244 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси Подршка организацијама цивилног друштва