Јавни конкурс за суфинансирање израде регионалног плана управљања отпадом

Институција која објављује позив:  Фонд за заштиту животне средине


Тема конкурса: предмет конкурса је јавно прикупљање пријава јединица локалне самоуправе ради остваривања права на непосредно учествовање Фонда за заштиту животне средине у суфинансирању израде Регионалног плана управљања отпадом.

Кандидати:  јединице  локалне самоуправе које испуњавају услове утврђене овим конкурсом. Више јединица локалне самоуправе које чине регион подносе заједничку пријаву, тј. пријаву подноси општина носилац пројекта у име свих осталих општина. Пријаве не могу подносити јединице  локалне самоуправе којима су раније додељена средства за израду Регионалног плана управљања отпадом.
Конкурсна документација: 
-     попуњен и оверен образац Пријаве за суфинансирање пројекта
-     попуњен и оверен образац Упитника за бодовање пројеката за конкурс код Фонда за заштиту животне средине
-     комплетна документација која се односи на пројекат и критеријуме конкурса :
1.   потписан међуопштински споразум о формирању региона за управљање отпадом на који су сагласност дале скупштине општина свих чланица региона
2.   доказ о наменски издвојеним сопственим средствима за финансирање предмета конкурса (фотокопија локалних буџета) и осталим обезбеђеним средствима (кредити, међународне донације итд.)
3.   доказ о расподели прихода остварених по основу накнада за загађење животне средине из чл. 85. Закона о заштити животне средине (за сваку општину чланицу региона посебно)
4.   уговор са стратешким партнером о обављању делатности сакупљања и депоновања отпада (уколико јединица лoкалне самоуправе има закључен такав уговор).
Услови:  елиминациони услов је потписан међуопштински споразум о формирању региона за управљање отпадом на који су сагласност дале скупштине општина свих чланица региона. Услов за коришћење средстава Фонда јесте обезбеђење сразмерног дела сопствених средстава
Финансирање:Фонд ће по овом конкурсу доделити средства до укупног  износа од 20.000.000,00 динара. Средства Фонда додељују се у складу са бројем остварених бодова, који представљају проценат суфинансирања одобрених активности из пројектне пријаве (не узима се у обзир укупна вредност пројекта, већ само вредност одобрених активности), а највише до износа од 4.000.000,00 динара. Одобрена средства су бесповратна и доступна за коришћење у 2011. години.

Рок за пријаву: 31. децембар 2010. године
Пријаве се подносе на обрасцима „Пријава за суфинансирање пројекта“ и „Упитник за бодовање пројеката за конкурс код Фонда за заштиту животне средине“. Пријаве се обавезно подносе и у писменој и у електронској форми. Пријаве у писменој форми са конкурсном документацијом достављају се на адресу:
Фонд за заштиту животне средине
Немањина 22-26
Београд,
са назнаком: „Јавни конкурс за суфинансирање израде Регионалног плана управљања отпадом.“ - не отварати.Пријаве у електронској форми достављају се на адресе This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it У одељку Subject навести: регионални план управљања отпадом.Све пријаве ће бити унете у СЛАП базу података инфраструктурних пројеката локалних самоуправа коју води Стална конференција градова и општина (СКГО) ради евидентирања.
Извор информације: Фонд за заштиту животне средине

Одговарајућу документацију можете преузети у секцији Преузми.

Who's Online

We have 418 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси Јавни конкурс за суфинансирање израде регионалног плана управљања отпадом