Актуелни конкурси

 

 

Позиви за подношење предлога пројеката у оквиру програма Министарстава здравља РС

Институција која објављује конкурс: Министарство здравља РС.

Теме конкурса:
•    Унапређење здравља рома у 2011. години
•    Подстицање активности стручних организација, савета и удружења
•    Србија против рака
•    Национални програм превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Србији до 2020. године

Read more...

„FP7“ Седми оквирни програм за истраживања и развој

Институција која објављује конкурс: Европска унија 

Тема конкурса: Седми оквирни програм за истраживање и технолошки развој (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development – FP7) је највећи истраживачки и развојни програм Европске уније и основни је механизам финансирања истраживања у периоду од 2007. до 2013. године. Седми оквирни програм има за циљ да допринесе испуњењу циљева Лисабонске стратегије и развоју економије Европске уније као најдинамичније, светски конкурентне економије засноване на знању. Такође, ФП7 је основни инструмент за стварање јединственог Европског истраживачког простора (European Research Area – ERA).
FP7 је структурно подељен на четири основна програмска блока:
-       сарадња
-       људи
-       идеје
-       капацитети, а у контексту истраживања и технолошког развоја.

Read more...

„START-UP“ кредити по програму Фонда за 2011. /предузетници/

Институција која објављује конкурс: Фонд за развој Републике Србије

Тема конкурса: Кредитирање почетника у бизнису путем  start-up кредитне линије преко Фонда за развој Републике Србије.

Read more...

„START-UP“ кредити по програму Фонда за 2011. /правна лица/

Институција која објављује конкурс: Фонд за развој Републике Србије

Тема конкурса: Кредитирање почетника у бизнису путем  start-up кредитне линије преко Фонда за развој Републике Србије.

Read more...

Сет конкурса који се односе на запошљавање особа са инвалидитетом НСЗ

Институција која објављује конкурс: Национална служба за запошљавање

Read more...

Програм донација за основне потребе становништва (POPOS)

Институција која објављује конкурс: Амбасада Јапана у Србији

Тема конкурса: У оквиру овог програма финансираће се пројекти који су усмерени на помоћ основним потребама становништва. Највећи број до сада одобрених пројеката је из области: примарне здравствене неге, основног образовања, смањења сиромаштва, опште добробити и животне средине.

Read more...

Фонд Амбасаде Краљевине Норвешке

Институција која објављује конкурс: Амбасада Краљевине Норвешке

Тема конкурса: Амбасада Краљевине Норвешке у Београду реализује фонд за “мале” пројекте у циљу развоја цивилног друштва. Приоритети фонда у 2011. години ће бити: реформа сектора безбедности, равноправност полова и људска права. Ове приоритетне области ће имати предност приликом процеса селекције, али се подршка неће  ограничити само на њих.

Read more...

Конкурс Јачање капацитета управе за приступање Србије у Европску унију

Институција која објављује конкурс: Београдска отворена школа и Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије

Тема конкурса: Београдска отворена школа и Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије покренули су пројекат "Јачање капацитета управе за приступање Србије у Европску Унију - SA4ЕU²" са циљем да, кроз четири напредна програма обуке који се односе на спровођење и примену практичних политика Европске уније и модул који се тиче модалитета управљања пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ, ојачају капацитет локалне, регионалне и државне управе Србије у процесу европске интеграције. Пројекат се изводи уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке.

Read more...

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенцијe за самозапошљавање у 2011. години

Институција која објављује конкурс: Национална служба за запошљавање

Тема конкурса: Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, а у циљу обављања новорегистроване делатности. Уколико се више незапослених лица, удружи у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара. Приоритет у додели субвенција утврђује се на основу оцене бизнис плана.

Read more...

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2011. години

Институција која објављује конкурс: Национална служба за запошљавање

Тема конкурса: Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у једнократном износу, послодавцима који отварају до 50 нових радних места, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање. Приоритет при додели субвенције има послодавац чије је седиште на територији девастираног подручја или најнеразвијеније општине или неразвијене општине, као и послодавац који запошљава лице које припада kатегорији теже запошљивих или рањивим категоријама

Read more...

Who's Online

We have 168 guests online

Join us on social networks

Youtube Channel RRA Zlatibor
Facebook RRA Zlatibor
Twitter RRA Zlatibor
You are here Актуелни конкурси